Merdinian School Starts Virtual Academic Year 2020-2021

C&E Merdinian Armenian Evangelical School opened its doors for the 2020-2021 academic year under different circumstances to abide with the rules imposed by the State of California following the COVID-19 pandemic. The virtual opening ceremony was held on August 24 at 8:30 in the morning.

Mrs. Lena Ekmekjian, Religion department chair, opened the ceremony with the American and Armenian pledges, recited by two 8th graders, the Lord’s Prayer, and a video clip including messages from the faculty, staff, and students.

Mrs. Ekmekjian was followed by the principal, Mrs. Lina Arslanian, who welcomed all returning and new students as well as the faculty and staff. After her warm message, she introduced the faculty and the staff. She expressed her hope to see in-person instruction in the near future, despite the training and the preparedness of the faculty for virtual instructions. The principal, then, invited the newly elected chairlady of the School Board, Mrs. Tsoler Oukayan, who after welcoming the big family of Merdinian School, thanked all those who tirelessly worked during the summer months for the new academic year with its new and unprecedented challenges due to COVID-19. Mrs. Oukayan ended her address by wishing all a productive and a successful academic year.

On the same day, the Preschool opened its doors in-person on our campus. Mrs. Marijan Kevorkian, the preschool director, along with the Pre-k I and Pre-k II teachers greeted and welcomed in person our three and four years old students. It is worth noting that the preschool is following the guidelines set forth to fight COVID-19 by limiting the number of students in a classroom and the use of masks and daily temperature checks.

Established in 1982, the C. & E. Merdinian Armenian Evangelical School is the only Armenian Evangelical School in the United States. The school offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. The school strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual. For more information, please contact Principal Arslanian at 818.907.8149.

Մերտինեան Վարժարանը Կը Վերաբացուի Առցանց Դրութեամբ

Երկուշաբթի՝ Օգոստոս 24-ին Մերտինեան Վարժարանը 2020-2021 դպրոցական 39-րդ տարեշրջանը սկսաւ հետեւելով պսակաձեւ ժահրի ստեղծած արտակարգ դրութեան օրէնքներուն։ Հետեւաբար նոր տարեշրջանի բացման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ առցանց։

Տիկ. Լենա Էքմէքճեան կատարեց բացումը Հայկական եւ Ամերիկեան ուխտերով` մասնակցութեամբ 8-րդ կարգէն երկու աշակերտներու, աղօթքով եւ տեսաերիզի մը ցուցադրութեամբ։ Տիկ. Էքմէքճեան յայտնեց իր, ուսուցիչներու եւ պաշտօնէութեան կազմի կողմէ կարօտի զգացումերը եւ յոյս յայտնեց, որ մօտ ապագային վարժարանը պիտի վերագտնէ իր նախկին եռուզեռը աշակերտներու, ուսուցիչներու եւ ծնողներու ներկայութեամբ։ Ապա, խօսք առաւ վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ. Լինա Արսլանեան, որ իր կարգին ողջունեց բոլորը եւ իր բարեմաղթութիւնները կատարելէ ետք, ներկայացուց նոր տարեշրջանի ուսուցչական կազմը եւ պաշտօնէութիւնը։

Տնօրէնուհիին յաջորդեց վարժարանիս հոգաբարձութեան նորընտիր ատենապետուհի Տիկ. Ցոլեր Ուքայեանը, որ իր կարգին ողջունեց ներկաները եւ իր երախտագիտական զգացումները յայտնեց անոնց, որոնք յանձն առնելով մարտահրաւէրներ, իրենց կարելին ըրին ձեռնարկելով նոր տարեշրջան մը արտասովոր պայմաններ դիմակայելով։ Ան իր խօսքը աւարտեց մաղթելով յաջողութիւններով լեցուն դպրոցական օրեր։

Նոյն օրը բացումն էր նաեւ վարժարանիս նախամանկապարտէզի կարգերուն։ Հետեւելով պսակաձեւ ժահրի նահանգային օրենքներուն, 3 եւ 4 տարեկան աշակերտները ժամանեցին դպրոց սկսելու իրենց դպրոցական տարին։

Մերտինեան Վարժարանը, Նախամանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ կարգեր, վարկաւորուած է WASC-ի կողմէ։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, կը խնդրուի կապ պահել տնօրէնուհի՝ Տիկ. Լինա Արսլանեանին հետ, (818) 907-8149 թիւին հեռաձայնելով։

Update from Merdinian’s Safe Reopening Taskforce

Dear Merdinian Family,

A few weeks ago, the Merdinian Board of Directors established the Safe Reopening Taskforce to study, analyze, and recommend the next steps for safely reopening Merdinian. The Taskforce is made up of members of the board and includes representatives from the administration and parents.

After several meetings and a review of the results of a survey that was sent out to parents, teachers, and prospective families, the Safe Reopening Taskforce recommended to the Merdinian Board of Directors to safely reopen the school in Fall 2020 academic year. The Taskforce also made the recommendation to cancel summer programs this year. We want to thank you for taking the time and participating in the survey. The feedback you provided was essential in our decision-making process.

While our current plan is to resume in-person instruction in August, this decision was made in consideration of the facts as we know them today and may evolve with changing public health orders and guidance that will be in place at the start of the school year.

In the coming weeks and months, the Taskforce will continue to research, strategize, and seek industry guidance to develop a detailed plan to reopen Merdinian by prioritizing the health and safety of the Merdinian community and its commitment to the student and teacher school experience, while appropriately mitigating the risks presented by COVID-19.

The Merdinian safe reopening plan will follow all Los Angeles County Department of Public Health guidelines to ensure the well being of our entire community.

Thank you for your support, patience, and commitment to Merdinian. We look forward to seeing you on campus in the Fall!

C&E Merdinian Armenian Evangelical School Board of Directors

Merdinian School at United Armenian Congregational Church, Los Angeles, Sunday, October 27, 2019.

Merdinian was UACC’s Mission of the Month for October.

Our dynamic Principal Lina Arslanian had a powerful presentation about the School and its mission — the only Armenian Evangelical School in the United States, established in 1982 by the Armenian Missionary Association of America, Armenian Evangelical Union of North America and UACC with the support of the other local Armenian Evangelical Churches. After the Principal’s presentation a short video was presented about the School followed by two recitations by Peter and Sarah who are members of UACC and current students of Merdinian School.

Thank you Rev. Ron and UACC for your continued support and for giving us this opportunity to present and share with all of you.

Watch the video of our presentation at UACC.

Our Athletic Director and Head Coach, Zorik Isajane Named Armenia’s U16 Boys Basketball Head Coach

On September 19, 2019, the Basketball Federation of Armenia announced Zorik Isajane as the new head coach of Armenia’s U16 boys basketball team to compete in FIBA Europe in July 2020. Since 2015, Isajane has served as the athletic director and head coach of the Merdinian Armenian Evangelical School in Sherman Oaks, California. Previously, he served in the same capacity at the Tekeyan Arshag Dickranian School in Hollywood.  He was the head coach of Raffi in Iran from 2007-2009. After relocating to Los Angeles from Tehran, Isajane was an assistant coach at Glendale College from 2011-2015.
Zorik-Isajane-.

Isajane competed throughout FIBA Asia as a member of the Iranian national basketball team and also played professional basketball in Iran. His playing career included leading Tehran to a silver medal in men’s basketball at the first Pan Armenian Games in Yerevan, Armenia in 1999. Isajane also served as the top assistant coach of the gold medal winning Los Angeles men’s (2011) and women’s (2015) basketball teams in the Pan Armenian Games.

Joining Isajane on the staff are Sevag Ketenjian of Lebanon and Sargis Stepanyan of Armenia. The team will be comprised of players from Armenia and the diaspora born in the year 2004 or later. FIBA Europe will announce the site of the upcoming tournament in Europe in the next few months.

Article from Mirror-Spectator

C&M Merdinian Armenian Evangelical School Opens its Doors for the 2019-20 Academic Year

By Louisa Janbazian

It’s another new School Year. Teachers, students, and parents, after a two-month break, have enthusiastically returned to their daily lives and challenges at Merdinian School. For the 38th year, by the grace of God, the School opened its doors to Armenian children and embraced them with the promise of a safe environment, where the students will grow up and develop in spirit and mind.

On Wednesday, August 21, 2019 at 8:00 am, Merdinian School welcomed 36 full time faculty members and 230 students, who were ready to start the new academic year with renewed energy, goals, and opportunities. As the “First Bell” rang, students, faculty, parents, and Board members gathered at the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall for the Opening Ceremony of the current school year. The program started with National anthems led by music teacher Alice Der Kevorkian, followed by the recitation of Psalm 121 by three 6th grade students led by Religion Department Chair Lena Ekmekjian.

Rev. Serop Megerditchian, Merdinian School Board member and Senior Pastor of the Armenian Cilicia Evangelical Church of Pasadena, CA addressed the students, parents, and the teachers with the Bible verse “Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and man” (Luke 2:52), and emphasized that “Merdinian’s students are called upon to develop and grow not only physically, but also in academics, education, wisdom as well as Christian and Armenian heritage. As such, when they successfully complete their schooling, they will be able to find favor from God and from men.”

Board Vice Chair Rita Meneshian addressed the students, faculty, and parents on behalf of the School Board, and thanked the parents for entrusting their children’s education to Merdinian School.

In her remarks, School Principal Lina Arslanian gladly announced the increase in student numbers and made a quick overview of the summer camp activities as well as current and new programs to be implemented in the coming school year, such as the revamping of the technology curriculum and the new Technology Lab equipped with new computers, 3D printers (which were gifts from departing 8th grade students), a Robotics table, and Chromebooks to be used by the 5th-8th grade students in their classrooms and at home.

After introducing the teaching staff and their responsibilities for the 2019-20 academic year, Mrs. Arslanian concluded her remarks and said “We continue to find new ways to live our mission, educate our students, and pursue excellence. Together we are transforming teaching and learning.”

The Opening Ceremony ended with the singing of the Lord’s Prayer “Hayr Mehr” and Benediction offered by Rev. Megerditchian.

The Merdinian Preschool held its Opening Ceremony on Monday, August 19, 2019. Mrs. Arslanian welcomed the students and expressed her enthusiasm over the expansion of the Preschool to accommodate 74 preschool students. She thanked the Preschool Director Marijan Kevorkian for her input and valuable leadership and wished the preschool faculty the best for a productive and successful year. Mrs. Kevorkian, in her turn, welcomed all parents assuring them that their children at Merdinian Preshool will enjoy loving care in a nurturing environment. The parents then visited the classrooms for an orientation session with their children’s teachers.

Established in 1982 by the Armenian Missionary Association of America and the Armenian Evangelical Union of North America, Merdinian School, located in Sherman Oaks, CA, is the only Armenian Evangelical School in the United States. The School offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. Merdinian strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual. For more information, you may contact the School directly at 818.907.8149.

Merdinian School Announces Expansion of Preschool

In an effort to address a long student waiting list, C & E Merdinian Armenian Evangelical School has expanded its preschool capacity once more, five years after the initial increase in 2014 from 36 to 57 students. We are pleased to announce that currently, the school will be able to accommodate 74 preschool students. A new classroom has been opened to accommodate the additional students.

Our preschool is licensed by the State of California to serve the needs of children ages 3 to 5 years. The objective of the preschool program is to provide an age and developmentally appropriate curriculum combined with Christian, Armenian, and American education to enhance the growth of the child as an individual. Creative activities are incorporated daily to teach children skills needed to move to the next developmental stage. Experimentation, exploration, and discovery are encouraged. Our experienced teachers help children learn in a caring, warm, loving, and nurturing environment.

God has blessed our efforts with a thriving Merdinian School and a highly qualified and dedicated faculty, staff, and Board of Directors. We pray for God’s continued blessings and our community’s ongoing full support.

Established in 1982, Merdinian is the only Armenian Evangelical School in the United States. The school offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. Merdinian strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual.

Article from Asbarez