Merdinian School Starts Virtual Academic Year 2020-2021

C&E Merdinian Armenian Evangelical School opened its doors for the 2020-2021 academic year under different circumstances to abide with the rules imposed by the State of California following the COVID-19 pandemic. The virtual opening ceremony was held on August 24 at 8:30 in the morning.

Mrs. Lena Ekmekjian, Religion department chair, opened the ceremony with the American and Armenian pledges, recited by two 8th graders, the Lord’s Prayer, and a video clip including messages from the faculty, staff, and students.

Mrs. Ekmekjian was followed by the principal, Mrs. Lina Arslanian, who welcomed all returning and new students as well as the faculty and staff. After her warm message, she introduced the faculty and the staff. She expressed her hope to see in-person instruction in the near future, despite the training and the preparedness of the faculty for virtual instructions. The principal, then, invited the newly elected chairlady of the School Board, Mrs. Tsoler Oukayan, who after welcoming the big family of Merdinian School, thanked all those who tirelessly worked during the summer months for the new academic year with its new and unprecedented challenges due to COVID-19. Mrs. Oukayan ended her address by wishing all a productive and a successful academic year.

On the same day, the Preschool opened its doors in-person on our campus. Mrs. Marijan Kevorkian, the preschool director, along with the Pre-k I and Pre-k II teachers greeted and welcomed in person our three and four years old students. It is worth noting that the preschool is following the guidelines set forth to fight COVID-19 by limiting the number of students in a classroom and the use of masks and daily temperature checks.

Established in 1982, the C. & E. Merdinian Armenian Evangelical School is the only Armenian Evangelical School in the United States. The school offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. The school strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual. For more information, please contact Principal Arslanian at 818.907.8149.

Մերտինեան Վարժարանը Կը Վերաբացուի Առցանց Դրութեամբ

Երկուշաբթի՝ Օգոստոս 24-ին Մերտինեան Վարժարանը 2020-2021 դպրոցական 39-րդ տարեշրջանը սկսաւ հետեւելով պսակաձեւ ժահրի ստեղծած արտակարգ դրութեան օրէնքներուն։ Հետեւաբար նոր տարեշրջանի բացման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ առցանց։

Տիկ. Լենա Էքմէքճեան կատարեց բացումը Հայկական եւ Ամերիկեան ուխտերով` մասնակցութեամբ 8-րդ կարգէն երկու աշակերտներու, աղօթքով եւ տեսաերիզի մը ցուցադրութեամբ։ Տիկ. Էքմէքճեան յայտնեց իր, ուսուցիչներու եւ պաշտօնէութեան կազմի կողմէ կարօտի զգացումերը եւ յոյս յայտնեց, որ մօտ ապագային վարժարանը պիտի վերագտնէ իր նախկին եռուզեռը աշակերտներու, ուսուցիչներու եւ ծնողներու ներկայութեամբ։ Ապա, խօսք առաւ վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ. Լինա Արսլանեան, որ իր կարգին ողջունեց բոլորը եւ իր բարեմաղթութիւնները կատարելէ ետք, ներկայացուց նոր տարեշրջանի ուսուցչական կազմը եւ պաշտօնէութիւնը։

Տնօրէնուհիին յաջորդեց վարժարանիս հոգաբարձութեան նորընտիր ատենապետուհի Տիկ. Ցոլեր Ուքայեանը, որ իր կարգին ողջունեց ներկաները եւ իր երախտագիտական զգացումները յայտնեց անոնց, որոնք յանձն առնելով մարտահրաւէրներ, իրենց կարելին ըրին ձեռնարկելով նոր տարեշրջան մը արտասովոր պայմաններ դիմակայելով։ Ան իր խօսքը աւարտեց մաղթելով յաջողութիւններով լեցուն դպրոցական օրեր։

Նոյն օրը բացումն էր նաեւ վարժարանիս նախամանկապարտէզի կարգերուն։ Հետեւելով պսակաձեւ ժահրի նահանգային օրենքներուն, 3 եւ 4 տարեկան աշակերտները ժամանեցին դպրոց սկսելու իրենց դպրոցական տարին։

Մերտինեան Վարժարանը, Նախամանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ կարգեր, վարկաւորուած է WASC-ի կողմէ։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, կը խնդրուի կապ պահել տնօրէնուհի՝ Տիկ. Լինա Արսլանեանին հետ, (818) 907-8149 թիւին հեռաձայնելով։

Board of Director’s Update

Dear Merdinian Families,

We hope this message finds you and your loved ones safe. There is much going on in our communities and the world, and now, more than ever we are reminded of the importance of God’s blessing that surrounds us. Thank you for your patience and continued engagement with the School Reopening Task Force. We value your feedback, suggestions, comments, and questions. We will continue to stay connected weekly with new updates and information. This week:

1. Preschool Action:

On Wednesday, August 5, 2020, the Board of Directors APPROVED the opening of the Merdinian Preschool for in-person instruction. This decision is not made lightly. The school administration and preschool team developed the Preschool Reopening Guidelines that were approved by the Board and will be available online. Following this, there will be more information and instruction regarding how to prepare for the first day of in-person instruction. Please note the important Preschool dates and deadlines as we have a waiting list for preschool families:

IMPORTANT INFORMATIONDEADLINEDIRECTIONS
Registration application to participate for in-person preschoolMonday, August 10, 2020 3:00 PMPlease contact the school office
August Tuition Payment for in-person preschool.Monday, August 17, 2020Please contact the school office
Request a refund for Preschool RegistrationMonday, August 10, 2020 3:00 PMPlease contact the school office
1st day of in-person preschoolMonday, August 24, 2020Welcome Letter to follow

2. K-8 Grade Updates:

Distance Learning start date has changed. Classes will begin online on Monday, August 24, 2020. A Welcome Letter will follow with the following information:

  • Daily Schedule and Curriculum
  • Orientation information for Kindergarten
  • Textbook & Technology Pick-up Schedule/Appointment will take place August17-19. More information to follow.

**The DEADLINE to request a Registration refund for K-8 is August 14, 2020 at 3:00 PM. Please contact the school office**

3. Tuition & Fees Update:

  • Parent Involvement fee will be suspended for 2020-2021 academic year
  • Security Guard Fee will be suspended for K-8 during the duration of Distance Learning
  • A Technology Fee will be assessed to the Kindergarten registration

4. School Reopening Waiver Update:

In our last communication, we shared that as of July 27, 2020 no such waiver existed for Los Angeles County. On Tuesday, August 4, 2020, we received notification that Los Angeles County Department of Public Health WILL NOT be releasing a K-6 School Reopening Waiver, per State guidance. Please see link below: http://www.lapublichealth.org/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2552

As the School Reopening Task Force continues to meet each week, we will keep such communication. We thank everyone for their patience, care, and engagement through this process.

Wishing everyone a safe weekend! School Reopening Task Force

Merdinian School at United Armenian Congregational Church, Los Angeles, Sunday, October 27, 2019.

Merdinian was UACC’s Mission of the Month for October.

Our dynamic Principal Lina Arslanian had a powerful presentation about the School and its mission — the only Armenian Evangelical School in the United States, established in 1982 by the Armenian Missionary Association of America, Armenian Evangelical Union of North America and UACC with the support of the other local Armenian Evangelical Churches. After the Principal’s presentation a short video was presented about the School followed by two recitations by Peter and Sarah who are members of UACC and current students of Merdinian School.

Thank you Rev. Ron and UACC for your continued support and for giving us this opportunity to present and share with all of you.

Watch the video of our presentation at UACC.

Our Athletic Director and Head Coach, Zorik Isajane Named Armenia’s U16 Boys Basketball Head Coach

On September 19, 2019, the Basketball Federation of Armenia announced Zorik Isajane as the new head coach of Armenia’s U16 boys basketball team to compete in FIBA Europe in July 2020. Since 2015, Isajane has served as the athletic director and head coach of the Merdinian Armenian Evangelical School in Sherman Oaks, California. Previously, he served in the same capacity at the Tekeyan Arshag Dickranian School in Hollywood.  He was the head coach of Raffi in Iran from 2007-2009. After relocating to Los Angeles from Tehran, Isajane was an assistant coach at Glendale College from 2011-2015.
Zorik-Isajane-.

Isajane competed throughout FIBA Asia as a member of the Iranian national basketball team and also played professional basketball in Iran. His playing career included leading Tehran to a silver medal in men’s basketball at the first Pan Armenian Games in Yerevan, Armenia in 1999. Isajane also served as the top assistant coach of the gold medal winning Los Angeles men’s (2011) and women’s (2015) basketball teams in the Pan Armenian Games.

Joining Isajane on the staff are Sevag Ketenjian of Lebanon and Sargis Stepanyan of Armenia. The team will be comprised of players from Armenia and the diaspora born in the year 2004 or later. FIBA Europe will announce the site of the upcoming tournament in Europe in the next few months.

Article from Mirror-Spectator

Merdinian School Announces Expansion of Preschool

In an effort to address a long student waiting list, C & E Merdinian Armenian Evangelical School has expanded its preschool capacity once more, five years after the initial increase in 2014 from 36 to 57 students. We are pleased to announce that currently, the school will be able to accommodate 74 preschool students. A new classroom has been opened to accommodate the additional students.

Our preschool is licensed by the State of California to serve the needs of children ages 3 to 5 years. The objective of the preschool program is to provide an age and developmentally appropriate curriculum combined with Christian, Armenian, and American education to enhance the growth of the child as an individual. Creative activities are incorporated daily to teach children skills needed to move to the next developmental stage. Experimentation, exploration, and discovery are encouraged. Our experienced teachers help children learn in a caring, warm, loving, and nurturing environment.

God has blessed our efforts with a thriving Merdinian School and a highly qualified and dedicated faculty, staff, and Board of Directors. We pray for God’s continued blessings and our community’s ongoing full support.

Established in 1982, Merdinian is the only Armenian Evangelical School in the United States. The school offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. Merdinian strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual.

Article from Asbarez

Administrative Office of Merdinian School Dedicated to the Late Dr. Misak Abdulian

Family and friends attending the dedication of the Administrative Offices plaque in honor of Dr. Misak Abdulian.
Ընտանիքի անդամներ եւ բարեկամներ Մերտինեան Վարժարանի Վարչական Գրասենեակի Տօքթ. Միսաք Ապտուլեանի անունով անուանակոչութեան արարողութեան ընթացքին։

Photo3.jpg
Hourig Abdulian with the plaque dedicated to her husband, Dr. Misak Abdulian. Հուրիկ Ապտուլեան, իր ամուսնոյն՝ Տօքթ. Միսաք Ապտուլեանի յիշատակին զետեղուած նշանատախտակին դիմաց։

By Joyce Abdulian

On a clear, crisp morning on Saturday, March 9, the family of Dr. Misak Abdulian, along with his wife Hourig and family members, gathered at the C&E Merdinian Armenian Evangelical School, to unveil a plaque that was placed in front of the Administrative office of the School in his memory. Other Abdulian family members and friends were there to join in the honor, as was School Principal Lina Arslanian.

Dr. Misak, along with his brothers, Dr. Jack, Dr. Daniel and Dr. Hrair, were founding members of the Merdinian School. Dr. Misak actually discovered the property on which the School was built, and spent his life in support of it—both financially and physically, serving on the Board for many years.

Rev. Hendrik Shanazarian, Pastor at the United Armenian Congregational Church of Los Angeles, led the group in prayer. School Board Chairman, Dr. Vahe Nalbandian shared pleasant memories of the honoree. Mr. Harold DeMirjian, Board member and life-long supporter of the School, also spoke. Mrs. Juliette Abdulian, School Board and Women’s Auxiliary member, shared her thoughts.

Son, Dr. Michael Abdulian, spoke of how his father’s upbringing in Kessab, Syria, in an Armenian Evangelical family, formed his lifelong love of education and service. Dr. Abdulian’s two granddaughters, Alene and Alexia, spoke lovingly of their “Bebo” and were proud to carry his name. A reception followed at the Faculty Lounge, where family members and friends continued to share their memories of Dr. Misak and his love towards the School.

Established in 1982, Merdinian is the only Armenian Evangelical School in the United States. The School offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. The School strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual.

Photo2
Standing in front of the Administrative Offices Plaque—The family of Dr. Misak Abdulian L-R: Mr. Leif and Mrs. Mari Olsen, Hourig Abdulian, Alene and Alexia Abdulian, Drs. Silvia and Michael Abdulian. Տօքթ. Միսաք Ապտուլեան նշանատախտակին դիմաց կայնած ընտանիքի անդամներ – Լէֆ Եւ Մարի Օլսըն՝ Հուրիկ Ապտուլեան, Ալին եւ Ալէքսիա Ապտուլեան, Տօքթորներ Սիլվիա եւ Մայքըլ Ապտուլեան։

Մերտինեան Վարժարանի Վարչական Գրասենեակը
Կ՚անուանուի Տօքթ. Միսաք Ապտուլեանի Անունով

 

Շըրմըն Օգս, Քալիֆորնիա – Շաբաթ, Մարտ 9-ի առաւօտ, երջանկայիշատակ Տօքթ. Միսաք Ապտուլեանի ընտանիքը իր կնոջ՝ Հուրիկի եւ ընտանիքի անդամներուն հետ մէկտեղ հաւաքուեցան Շարլոթ եւ Էլիզ Մերտինեան Հայ Աւետարանական Վարժարանը՝ Վարչական Գրասենեակի պատին զետեղուած նշանատախտակի բացման արարողութեան՝ ի յիշատակ Տօքթ. Ապտուլեանի։ Ներկայ էին նաեւ Ապտուլեան ընտանիքի այլ անդամներ, բարեկամներ, Վարժարանի Հոգաբարձական Կազմի անդամներ, ինչպէս նաեւ դպրոցի տնօրէնուհի՝ Լինա Արսլանեան։

Տօքթ. Միսաքը, իր եղբայրներուն՝ Տօքթ. Ճէքի, Տօքթ. Դանիէլի եւ Տօքթ. Հրայրի հետ մէկտեղ եղած են Մերտինեան Վարժարանի հիմնադիրները։ Տօքթ. Միսաք գտած էր դպրոցի ներկայ տարածքը եւ երկար տարիներ ծառայած էր Վարժարանին՝ անոր նեցուկ կանգնելով նիւթապէս, ֆիզիքապէս եւ որպէս անդամ անոր Հոգաբարձական Կազմին։

Լոս Անճելոսի Հայ Միացեալ Աւետարանական Եկեղեցիի հովիւ՝ Վեր. Հենրիկ Շահնազարեան առաջնորդեց ներկաները աղօթքով։ Հոգաբարձական Կազմի Ատենապետ՝ Դոկտ. Վահէ Նալպանտեան պատմեց Տօքթ. Միսաքի կեանքէն հաճելի դրուագներ։ Խօսք առաւ նաեւ Հոգաբարձական Կազմի անդամ եւ դպրոցի երկար տարիներու նուիրեալ՝ Հէրըլտ Տէմիրճեան, յիշելով Տօքթ. Ապտուլեանի անսակարկ նուիրումը Վարժարանին։ Հոգաբարձական Կազմի, ինչպէս նաեւ Վարժարանի Տիկնանց Օժանդակ Մարմինի անդամ՝ Տիկին Ժուլիէթ Ապտուլեան անդրադարձաւ Տօքթ. Միսաքի թողած աւանդին։

Տօքթ. Միսաքի որդին՝ Տօքթ. Մայքըլ Ապտուլեան յիշեց իր հայրը, թէ ինչպէս ան հասակ առնելով եւ դաստիարակուելով Քէսապի Հայաբնակ գիւղին մէջ՝ Հայ Աւետարանական ընտանիքի յարկին տակ կերտած էր իր տարիներու սէրը եւ նուիրումը կրթութեան եւ ծառայութեան հանդէպ։ Տօքթ. Մայքըլի դուստրերը՝ Ալինը եւ Ալեքսիան, սիրով խօսեցան իրենց «Պէպո»յին մասին եւ թէ ինչպէս հպարտութեամբ կը կրեն իրենց մեծ հօր անունը։

Յետ բացման արարողութեան, հիւրասիրութիւն տեղի ունեցաւ ուսուցչակազմի սրահին մէջ, ուր ներկաները շարունակեցին իրար հետ կիսուիլ բարի յուշեր Տօքթ. Միսաքի կեանքէն՝ անդրադառնալով Դպրոցին հանդէպ ունեցած անոր սիրոյն եւ նուիրումին մասին։

Մերտինեանը հիմնադրուած է 1982-ին եւ միակ Հայ Աւետարանական Վարժարանն է Միացեալ Նահանգներուն մէջ։ Դպրոցը կ՚ընդգրկէ լայնածաւալ ծրագիր, որու նպատակն է ջամբել գերազանց կրթական ծրագիր, բարձր բարոյական արժէքներ եւ Հայ Քրիստոնէական դաստիարակութիւն։ Դպրոցը կը ձգտի ստեղծել անվտանգ եւ սնուցող միջավայր մը, ուր իւրաքանչիւր աշակերտ կը ստանայ անհատական ուշադրութիւն՝ դառնալու յաջող ու պատասխանատու անհատ։

Merdinian School Welcomes “DUKHOV” Mr. Arayik Harutyunyan, Minister of Education and Science of RA

Rev. Serop Megerditchian escorts Mr. Arayik Harutyunyan, RA Minister of Education and Science

By Louisa Janbazian

On Wednesday, January 16, Mr. Arayik Harutyunyan, Minister of Education and Science of the Republic of Armenia visited Merdinian School in Sherman Oaks, CA, accompanied by John Shirajian, President of Armenian Engineers and Scientists of America (AESA), Jirayr Abrahamyan, President of the Alumni Association of the Polytechnic Institute of Armenia, and Dr. Vardan Gevorkyan. The students greeted Mr. Harutyunyan in the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall of the School singing the song “Dukhov.” After Principal Lina Arslanian’s welcoming words and Armenian language teacher Aline Shirajian’s introduction about the background of the School, Rev. Serop Megerditchian, Merdinian Board member and Pastor of the Armenian Cilicia Evangelical Church of Pasadena, greeted the Minister and the guests and talked about the significance of the educational work and the mission of the Armenian Evangelicals world-wide – in the Diaspora and in Armenia, highlighting Armenian Missionary Association of America’s (AMAA) Khoren and Shooshanig Avedisian School in Yerevan. Minister Harutyunyan addressed the students and answered questions directed to him by some of the students regarding the education and the school system in Armenia, and concluded his remarks emphasizing the importance of the Armenian schools in the Diaspora. The students presented a few patriotic songs dedicated to Yerevan, which was greatly appreciated by the Minister. The program ended with a prayer by Rev. Megerditchian. A reception followed the program in the faculty lounge, where Faculty and Board members continued their conversations with the guests in an intimate atmosphere.

 


Established in 1982 by the AMAA, Armenian Evangelical Union of North America and local Armenian Evangelical Churches, Merdinian is the only Armenian Evangelical School in the United States supported by the AMAA.

The Merdinian School Women’s Auxiliary Celebrates 20th Anniversary and Honors Suzie Phillips, a Founding Member

By Louisa Janbazian

On Saturday, November 3, 2018, the Verdugo Hall of Castaway Restaurant in Burbank, CA was filled with joy and great enthusiasm as friends and supporters of the C & E Merdinian Armenian Evangelical School gathered together for a Fall Luncheon to celebrate the School’s Women’s Auxiliary and its 20th Anniversary and to pay tribute to one of the founding members, Suzie Phillips.

After an Invocation offered by Rev. Hendrik Shanazarian, Interim Pastor of the United Armenian Congregational Church of Los Angeles, the School’s dedicated and dynamic Principal Lina Arslanian, accompanied by three students, gave an update on the School’s successes and achievements. Principal Arslanian commended the support and love of the members of the Women’s Auxiliary to Merdinian School and expressed her “gratitude for an amazing celebration luncheon on this special anniversary and heartfelt congratulations to the honoree, Suzie Phillips, a founding member!” The three students then expressed their utmost pride to be at Merdinian, where they pursue excellence not only in academics, but in learning about their Armenian Christian heritage.


Following lunch, the Hamazkayin Niari Dance group, under the direction of Catherine Hairabedian, entertained the guests with several authentic Armenian dances, which were received with much enthusiasm.

Dina Tilkian Phillips, the Auxiliary’s first Chairperson, reflected on the formation and early days of the Auxiliary, when a group of dedicated women from the greater Los Angeles area came together as a support group to help the School both financially and morally. She then introduced honoree Suzie Phillips, who graciously hosted the first meeting of the newly formed Auxiliary group 20 years ago. Describing Mrs. Phillips, she said: “Most importantly, Suzie loves the Lord and has a heart of service and a spirit of generosity to help others, and this has been a shining example to all her family.”

Ani Hanessian and Louisa Janbazian, current Co-Chairs of the Merdinian Auxiliary, invited Mrs. Phillips to the podium. As a token of appreciation, they presented her with a framed page from the 1998 Merdinian School Yearbook showing two group photos from the Auxiliary’s first year and the following words, describing the formation of the Women’s Auxiliary: In May 1997, the Women’s Auxiliary of the Merdinian Armenian Evangelical School was formed. The purpose of the Auxiliary is to support Armenian Evangelical Education, promote interest in the Merdinian Armenian Evangelical School, further the mission of the School and render financial support, in all cooperating with the Principal and the Board of Directors. The Auxiliary is an affiliate of the Armenian Missionary Association of America. The first meeting of the newly formed Women’s Auxiliary was held at the home of Suzie Phillips in the presence of the late Rev. Dr. Movses B. Janbazian, Executive Director of the AMAA.

IMG_2596
Mr. and Mrs. George R. Phillips

Mrs. Phillips expressed her gratitude for this honor and said: “I feel, as members of the Auxiliary, we are helping the students to grow in some small way. From the Principal to the teachers to the visiting ministers, we are all planting that seed in each student’s heart, so the children will grow and become leaders of their community. And the most important thing we are planting in each little heart, is the Word of God for it will stay with them forever.”

With their love, dedication and effort, Mrs. Phillips and her husband George R. Phillips have been a blessing to the School since its formative days. They have indeed heeded God’s word; “Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms.” 1 Peter 4:10


Established in 1982, the C & E Merdinian Armenian Evangelical School is the only Armenian Evangelical School in the United States. The School offers a broad-based curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in the Armenian Evangelical tradition. The School strives to create a safe and nurturing environment where every student receives personal attention to become a successful and responsible individual. For more information you may contact Principal Arslanian at 818.907.8149.